หน้าแรก สินค้าของเรา    บริการ ลูกค้า / ผลงานของเรา ติดต่อเรา

ประวัติชั่งตวงวัดไทย

ประวัติชั่งตวงวัดไทย ก่อน พ.ศ. ๒๔๔๐ ประเทศไทยรู้จักใช้วิธีชั่งตวงวัดกันอย่างแพร่หลายมาแต่โบราณกาล วิธีที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่วิ......

อ่านต่อ

Tel : +662 049 0178 +662 181 4108          Fax : +622 063 0178 +662 181 4109      Mobile :669 5879 3599 (Sales)
Email : thatchaya@perfectscale.co.th

 
  
view